Startupy

Doradzamy założycielom na wszystkich etapach prowadzenia biznesu – od założenia startupu do procesu wyjścia inwestycyjnego. Nasi prawnicy posiadają wieloletnie doświadczenie w negocjowaniu umów inwestycyjnych oraz umów wspólników. Wspieramy startupy w kwestiach związanych ze strukturą inwestycji i formą pozyskania kapitału. Posiadamy duże doświadczenie w zakresie transgranicznych transakcji venture capital i przygotowywaniu strategii wyjścia. To, co wyróżnia nas na rynku usług prawniczych to biznesowe podejście do każdej sprawy, w którą się angażujemy. Jesteśmy aktywnie zaangażowani w rozwój polskiego ekosystemu startupowego – m.in. doradzamy wielu polskim akceleratorom i inkubatorom, a także wprowadziliśmy na rynek umowę „founders agreement”.

 

Proces inwestycyjny

Przygotowujemy i analizujemy dokumentację transakcyjną (termsheet, umowę inwestycyjną/wspólników, umowę spółki, odpowiednie zabezpieczenia). Wspieramy założycieli w procesie negocjacji, od wstępnych rozmów aż do zamknięcia procesu. Przed inwestycją przygotowujemy spółkę do due diligence inwestora, co znacznie przyspiesza proces inwestycyjny.

Program opcyjny

Przygotowujemy programy opcyjne dla pracowników spółki (ESOP). Wypracowaliśmy już kilka różnych modeli (także dla spółek zoo), w zależności od potrzeb spółki jesteśmy w stanie zaproponować najbardziej korzystną formę adekwatną do indywidualnej sytuacji. Prowadzimy również szkolenia dla pracowników objętych programem opcyjnym tak, aby jak najlepiej rozumieli istotę jego założeń.

Przekształcenia, połączenia i podział spółek

W ramach wsparcia prawnego przeprowadzamy due diligence w celu zidentyfikowania ryzyka prawnego związanego z daną transakcją, a następnie przygotowujemy niezbędną dokumentację transakcyjną.

Struktury międzynarodowe

Tworzymy umowy przyjazne dla inwestorów zagranicznych, także w modelu convertible note czy SAFE. Negocjujemy kontrakty w zakresie transgranicznych transakcji venture capital, a także kompleksowo doradzamy przy wyborze właściwej formy wejścia na zagraniczny rynek.Naszym klientom pomagaliśmy m.in. w negocjacjach z partnerami z Indii, USA i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Rejestracja i bieżąca obsługa spółek

Działamy kompleksowo. Doradzamy przy wyborze właściwej formy prowadzenia działalności, prowadzimy bieżącą obsługę prawną organów spółek (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń), a także reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach przedsądowych i sądowych.

Własność intelektualna

Rejestrujemy znaki towarowe, wzory przemysłowe i patenty. Pomagamy w sprawie rejestracji domen w złej wierze. Doradzamy przy zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w szczególności w ramach ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, podobieństwa produktów i oznaczeń, nieuczciwego posługiwania się renomą. Prowadzimy obsługę procesu sprzedaży majątku przedsiębiorstwa, również pod kątem aportów obejmujących prawa własności intelektualnej.

Regulaminy i audyty

Przygotowujemy regulaminy i polityki prywatności dla serwisów internetowych i aplikacji mobilnych. Badamy legalność rozwiązań z zakresu nowych technologii oraz przeprowadzamy audyty prawne usług cloud computingowych i aplikacji mobilnych. Projektujemy i analizujemy umowy o wykonanie i wdrożenie systemów IT, umowy outsourcingowe czy o zapewnienie ustalonego poziomu świadczenia usług.

Artykuły

facebook twitter linkedin search-icon close-icon