Dane Osobowe
Natalia Smolińska
Natalia Smolińska
22 kwietnia 2024

RODO dla startupu

Startupy, niezależnie od ich branży, formy prawnej czy wielkości, od samego początku stają przed koniecznością przestrzegania Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). RODO dotyczy każdego przedsiębiorcy, który w ramach swojej działalności gospodarczej przetwarza dane osobowe, co obejmuje szereg czynności od zbierania, przez przetwarzanie, aż po przechowywanie informacji identyfikujących osobę fizyczną.

Poznaj ofertę: Obsługa prawna dla startupów

Co oznacza przetwarzanie danych osobowych w kontekście startupu?

 

Dla wielu startupów, które często korzystają z technologii cyfrowych, takich jak aplikacje mobilne, e-commerce czy usługi internetowe, przetwarzanie danych osobowych jest nieodłącznym elementem ich działalności. Dane te mogą być pozyskiwane przez formularze kontaktowe na stronie internetowej, rejestracje użytkowników czy nawet przez samo użytkowanie aplikacji mobilnej. Niezależnie od tego, czy dane są wykorzystywane regularnie, czy okazjonalnie, każda taka działalność podlega pod przepisy RODO.

Kluczowe zasady RODO, które każdy startup powinien znać:

 

  • Zasada legalności, rzetelności i przejrzystości – Dane osobowe powinny być przetwarzane legalnie, rzetelnie i w sposób zrozumiały dla osób, których dotyczą. To oznacza konieczność posiadania jasnej i legalnej podstawy do przetwarzania danych oraz informowania osób o sposobie i celu ich wykorzystania.
  • Ograniczenie celu – Dane osobowe mogą być zbierane wyłącznie w konkretnym, wyraźnie określonym i legalnym celu. Nie wolno ich przetwarzać w sposób niezgodny z tymi celami.
  • Minimalizacja danych – Należy zbierać tylko te dane, które są absolutnie niezbędne do realizacji określonych wcześniej celów.
  • Dokładność – Dane muszą być dokładne i na bieżąco aktualizowane. Należy podjąć wszelkie rozsądne kroki, aby usunąć lub sprostować dane, które są nieprawidłowe.
  • Ograniczenie przechowywania – Dane osobowe powinny być przechowywane tylko przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone.
  • Integralność i poufność – Dane osobowe muszą być przetwarzane w sposób zapewniający odpowiedni poziom bezpieczeństwa, włączając ochronę przed nieuprawnionym lub nielegalnym przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
  • Rozliczalność – Administrator danych jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad RODO i musi być w stanie wykazać, że je przestrzega.

Dlaczego warto zwrócić uwagę na RODO na wczesnym etapie rozwoju startupu?

 

Przestrzeganie RODO nie tylko chroni przed ryzykiem wysokich kar finansowych, ale także buduje zaufanie i pozytywny wizerunek marki w oczach klientów i partnerów biznesowych. Wdrożenie zasad ochrony danych osobowych od początku działalności pozwala na uniknięcie błędów, które mogłyby później kosztować dużo czasu i zasobów.

Podziel się

Artykuły

W majowym wydaniu naszego newslettera, poruszone zostały następujące tematy: Zmiany w prawie i interpretacje: Ulga

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie

Zapisz się do naszego newslettera

facebook twitter linkedin search-icon close-icon