Dane osobowe

Ochrona danych osobowych to bardzo ważne zagadnienie w elektronicznej gospodarce

Globalizacja biznesu, zwiększona uwaga legislatorów, zarówno krajowych, jak i miedzynarodowych, a jednocześnie szybko rosnące znaczenie przetwarzania danych na niespotykaną dotąd skalę generuje wiele ryzyk i wyzwań przez przedsiębiorcami, od małych e-commerce po korporacje. Dane osobowe wymagają ciągłej uwagi, zarówno ze względu na zmieniające się wciąż realia prawne ich przetwarzania, jak i coraz większą świadomość praw podmiotów tych danych – coraz częściej mamy do czynienia z wysuwanymi przez nich żądaniami i skargami do organu nadzoru.

 

Ochrona danych osobowych

Przeprowadzamy audyty ochrony danych osobowych, przygotowujemy wzory zgód i umów dotyczących danych osobowych. Weryfikujemy istniejące procedury i dokumenty. Doradzamy jak dbać o dane osobowe pracowników, klientów i kontrahentów. Wyjaśniamy na czym polega rola administratora danych osobowych i jakie wiążą się z nią obowiązki.

Wsparcie przy wdrożeniu RODO

Weryfikujemy przetwarzanie danych osobowych pod kątem zgodności z RODO i analizujemy adekwatność stosowanych zabezpieczeń do istniejących zagrożeń, zakresu przetwarzania danych oraz kategorii danych. Zapewniamy wsparcie wdrożeniowe – opracowujemy odpowiednie procedury wewnętrzne oraz wymaganą dokumentację, jak np. rejestr czynności przetwarzania czy DPIA. Przygotowujemy dokumenty pod powołanie Inspektora Ochrony Danych.

Reprezentacja w postępowaniu przed UODO

Wspieramy klientów, na których działalność wpłynęła skarga do UODO, ale też składamy w ich imieniu takie skargi. Pomagamy również klientom, którzy zobowiązani są powiadomić UODO o naruszeniu ochrony danych osobowych.

Doradztwo i szkolenia

Rozwiązujemy z naszymi klientami problemy wynikające z nowych modeli biznesowych, szczególnie przy działaniach miedzynarodowych. Dbamy o spójność dokumentacji, istotną szczególnie w relacjach z konsumentami – od typowych sytuacji dla e-commerce, przez platformy i marketplace, po SaaS i PaaS. Prowadzimy szkolenia.

Artykuły

facebook twitter linkedin search-icon close-icon