Dane osobowe

Opieka klienta

Przydzielamy dedykowanego opiekuna dla każdego klienta

Transparentność

Nasze raporty ze zrealizowanych prac opisujemy dokładnie, co do minuty

Czas reakcji

Odpowiadamy maksymalnie w 24 godziny w dni robocze

Chronimy dobra niematerialne Twojego sukcesu

Własność intelektualna i zarządzanie nią to nasz konik. Z uwagi na spektrum klientów, których obsługujemy pod tym kątem, mieliśmy do czynienia zarówno z prawami autorskimi w blockchainie, jak i wykorzystaniem cudzych znaków towarowych w filmie czy modyfikacjami patentów w celach naukowych. Pomożemy więc w każdym aspekcie prawa własności intelektualnej – aportowanie, komercjalizacja B+R, procedura uzyskiwania patentów, rejestracja znaków towarowy i wiele innych – nasi prawnicy mają bardzo szerokie doświadczenie w zakresie IP. Porady prawne dotyczące własności intelektualnej to nasza specjalność.

Zaufali nam

Prawo autorskie

Projektujemy i analizujemy wszelkiego rodzaju umowy związane z prawem autorskim, w tym z zakresu transferu technologii czy produkcji reklamowej i filmowej. Reprezentujemy naszych klientów w zakresie dochodzenia roszczeń, w tym w sporach sądowych dotyczących m.in. naruszeń autorskich praw majątkowych i osobistych, np. w przypadku wystąpienia “plagiatu”. Dostarczamy kompleksową obsługę prawną biurom projektowym, agencjom reklamowym, organizatorom wydarzeń etc. Badamy status prawny posiadanych praw, a w przypadku wystąpienia nieprawidłowości – wskazujemy czynności naprawcze. Ochrona praw autorskich i własności intelektualnej naszych klientów jest dla nas priorytetem.

Znaki towarowe i domeny internetowe

Rejestrujemy znaki towarowe w systemie krajowym, wspólnotowym i międzynarodowym. Badamy rejestrowalność i przeprowadzamy poszukiwania kolizyjnych oznaczeń. Rejestracja znaków towarowych jest jednym z naszych głównych obszarów działalności. Prowadzimy sprzeciwy wobec zgłoszenia znaków towarowych, w szczególności przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Dochodzimy naruszeń praw do znaku przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Pomagamy w sprawie rejestracji domen w złej wierze.

Wzory przemysłowe, patenty i wzory użytkowe

Rejestrujemy wzory i wynalazki w systemie krajowym, wspólnotowym i międzynarodowym. Badamy patentowalność lub rejestrowalność i przeprowadzamy badanie stanu techniki. Tworzymy opisy i zgłaszay wynalazki w celu uzyskania patentu. Projektujemy i analizujemy umowy przenoszące prawa do wzorów i wynalazków, umowy licencyjne i inne. Dochodzimy naruszeń praw do wynalazków i wzorów, w szczególności przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), a także przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Rozwiązywanie sporów dotyczących własności intelektualnej to obszar, w którym posiadamy duże doświadczenie.

Nieuczciwa konkurencja

Pomagamy przy zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w szczególności w ramach ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, podobieństwa produktów i oznaczeń, nieuczciwego posługiwania się renomą. Doradzamy w zakresie rozpowszechniania nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji o przedsiębiorcy. Reprezentujemy naszych klientów w zakresie dochodzenia roszczeń, w tym w sporach sądowych dotyczących nieuczciwej konkurencji. Prawne aspekty ochrony własności intelektualnej w biznesie to dziedzina, którą doskonale znamy.

Stała obsługa kreatywnych

Kompleksowo obsługujemy projektantów, software house’y, agencje reklamowe i interaktywne, studia projektowe, domy produkcyjne, studia architektoniczne, firmy odzieżowe, a także wytwórnie muzyczne i wydawnictwa. Tworzymy i analizujemy umowy. Konsultujemy legalność działań i prowadzimy wdrażanych rozwiązań. Opiniujemy i monitorujemy realizację kampanii reklamowych, rozwiązań komunikacyjnych i promocyjnych form sprzedaży. Doradzamy w zakresie wykorzystywania w publicznych akcjach wizerunku osób trzecich oraz cudzej twórczości. Jak zabezpieczyć swoją własność intelektualną? Bywa, że na tego typu pytania odpowiadamy kilka razy dziennie.

Komercjalizacja projektów badawczo-rozwojowych

Wspieramy proces komercjalizacji, w tym powstawania spółek spin-off i spin-out, projektujemy i analizujemy umowy o korzystanie ze skomercjalizowanego projektu przez podmioty zewnętrzne lub umowy sprzedażowe. Doradzamy firmom zainteresowanym współpracą z naukowcami.

IP Box

Nie wiesz, czy Twoja działalność kwalifikuje się pod IP Box? Chcesz skonstruować umowę tak, aby nie było problemów z rozliczaniem jej w ramach tej ulgi? Konsultujemy zagadnienia związane ze wspomnianą ulgą dla innowacyjnych i dostosowujemy dokumentację z nią związaną. Niejeden nasz prawnik specjalizujący się w ochronie własności intelektualnej pomoże w każdej sytuacji.

Artykuły

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie

Zapisz się do naszego newslettera

facebook twitter linkedin search-icon close-icon