Sukcesja w firmach

PLANOWANIE SUKCJESJI MAJĄTKOWEJ

Tworzymy indywidualne plany sukcesji majątkowej przedsiębiorstw. Nie istnieje wzór na dobry testament albo plan sukcesyjny. Planowanie sukcesji musi zawsze być poprzedzone wnikliwą i dogłębną analizą indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa oraz jego uwarunkowań gospodarczych i prawnych. Na podstawie takiej analizy zostają zidentyfikowane cele i potrzeby przedsiębiorcy, których znajomość pozwala na przeprowadzenie zmiany pokoleniowej w sposób niezakłócający działalność przedsiębiorstwa. Dlatego ważne jest szczegółowe zaplanowanie etapów sukcesji oraz zmian związanych z osobą nowego właściciela, zarówno w zakresie stworzenia nowej struktury, jak i sposobów delegowania uprawnień do kadry menedżerskiej i pracowników.

Analiza bieżącego stanu majątku, przygotowanie kompleksowego planu sukcesji 

Przeprowadzamy analizy mające na celu identyfikację indywidualnych potrzeb i uwarunkowań przedsiębiorstwa oraz potencjalnych ryzyk prawnych. Wiedza na temat specyfiki przedsiębiorstwa, potrzeb jego uczestników, ograniczeń, a także specyficznych możliwości umożliwia nam stworzenie dla klienta kompleksowego planu sukcesji „szytego na miarę”.

Przygotowywanie pełnej dokumentacji sukcesyjnej 

Sporządzamy dokumenty tworzące procedury w razie wypadków losowych, które mogą dotknąć właściciela-zarządzającego (testament, zmiany w umowie spółki określające zasady dziedziczenia i inne, w zależności od strategii.) Dobrze przygotowana dokumentacja sukcesyjna zwiększa poziom ochrony prawnej i podatkowej przedsięwzięcia przekazywanego kolejnemu pokoleniu

Przeprowadzenie niezbędnych zmian i przekształceń podmiotów gospodarczych

Wdrażamy zmiany strukturalne przedsiębiorstwa mające na celu osiągnięcie założeń planu sukcesji. Zmiany mogą polegać na zmianie formy prawnej prowadzonego przedsiębiorstwa, zmianach osobowych czy strukturalnych, co zapewnieni osiągnięcie założonych celów sukcesji, optymalizację podatkową w procesie sukcesji, czy też zabezpieczenie finansowe nestora po przekazaniu firmy.

Artykuły

facebook twitter linkedin search-icon close-icon