Fuzje i przejęcia

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną w procesach nabywania i zbywania aktywów, wyjść z inwestycji, restrukturyzacji i przekształceń dotyczących grup kapitałowych. Przygotowujemy pełną dokumentację transakcji, pomagamy w negocjacji warunków transakcji i rozliczenia stron oraz prowadzimy postępowania związane z fuzjami i przejęciami. Doradzamy akcjonariuszom, udziałowcom, inwestorom, w tym funduszom Private Equity/ Venture Capital oraz doradcom inwestycyjnym uczestniczącym w transakcjach fuzji i przejęć.

Tworzenie struktury transakcji i optymalizacja kosztów

Opracowujemy optymalny model prawno-podatkowy dla transakcji. Proponujemy działania, które pozwolają na osiągnięcie celów biznesowych przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka wystąpienia ewentualnych sporów.

Due Diligence

Prowadzimy kompleksowe Legal Due Diligence. Sporządzane przez nas analizy mają na celu identyfikację potencjalnych ryzyk prawnych. Zakres analiz i stopień ich szczegółowości każdorazowo uzgadniany jest z klientem oraz dostosowywany do specyfiki transakcji.

Negocjacje

Negocjujemy wszelkie umowy związane z transakcją, w tym umowy inwestycyjne i zabezpieczające, porozumienia wspólników, a także umowy związane z zewnętrznym finansowaniem transakcji.

Obsługa prawna transakcji

Zapewniamy pełną obsługę prawną transakcji wszystkich typów tj., w obrocie udziałami i akcjami w spółkach kapitałowych (share deal) oraz aktywami (asset deal). W ramach pomocy prawnej przygotowujemy projekty odpowiednich umów oraz gromadzimy wymaganą dokumentację.

Post-transakcyjne wsparcie

Udzielamy kompleksowego wsparcia prawnego przy wszelkich kwestiach powstałych w wyniku przejmowania lub łączenia przedsiębiorstw, w tym w zakresie zagadnień pracowniczych, kontraktowych, jak i w szeroko rozumianej sferze korporacyjnej.

Artykuły

facebook twitter linkedin search-icon close-icon