Karolina Ściechulska

Asystent Prawny

BIO

Studentka III roku prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Wspiera kancelarię w bieżących zadaniach związanych z obsługą prawną podmiotów, a także w czynnościach z zakresu administrowania biurem. Jako obszar specjalizacji zamierza obrać przede wszystkim prawo nowych technologii i ochronę danych osobowych. Pomaga w tworzeniu dokumentów dla podmiotów gospodarczych, w tym dotyczących ochrony danych.