Karolina Ściechulska

Asystent Prawny

BIO

Studentka III roku prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Wspiera kancelarię w bieżących zadaniach związanych z obsługą prawną podmiotów, a także w czynnościach z zakresu administrowania biurem.

Jako obszar specjalizacji zamierza obrać przede wszystkim prawo nowych technologii i ochronę danych osobowych. Pomaga w tworzeniu dokumentów dla podmiotów gospodarczych, w tym dotyczących ochrony danych.

Artykuły

Nowe prawo znaków towarowych już obowiązuje

11 marca br. Prezydent podpisał ustawę z dnia 20 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej, której celem jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu ...