Branża Kreatywna
Paula Pul
Paula Pul
28 lipca 2013

Klauzule niedozwolone w regulaminach sklepów internetowych [część II]

kontynuacja artykułu Klauzule niedozwolone w regulaminach sklepów internetowych

W poprzednim artykule zostały omówione podstawowe informacje na temat klauzul niedozwolonych. W tej części artykułu postaram się nieco bardziej przybliżyć ten temat i podać kilka praktycznych przykładów, w których może dojść do złamania prawa poprzez zastosowanie nieodpowiednich zapisów w regulaminie.

Należy zacząć od wskazania klauzul, które zostały wpisane do rejestru klauzul niedozwolonychw związku z wyrokiem sądu:

 1. Sądem      właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy      dla siedziby sklepu;
 2. Reklamacje      rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji.      Większość towarów market sprowadza z zagranicy i w tych przypadkach czas      rozpatrywania reklamacji może ulec przedłużeniu;
 3. Sklep      nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienia w dostawach z przyczyn      leżących po stronie Dostawcy;
 4. Sprzedawca      zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu;
 5. Mimo      wszelkich starań sklep zastrzega sobie możliwość błędów w opisie      produktów. Zdjęcia produktów są jedynie przykładowe;
 6. Mimo      dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane      techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być      podstawą do roszczeń;
 7. Z      uwagi na art. 558 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi      za wady fizyczne towaru;
 8. Wszelkie      zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania (zamieszczenia) w      sklepie internetowym, w związku z czym klient jest zobowiązany do bieżącej      weryfikacji jego postanowień;
 9. Zmienione      zapisy Regulaminu są wiążące od momentu ich opublikowania w witrynie      sklepu;
 10. Reklamacje      można składać w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty widniejącej na      paragonie – daty nadania przesyłki;
 11. Towar      uszkodzony przez pocztę – może być reklamowany, jeżeli został spisany      odpowiedni protokół – w obecności pracownika poczty;
 12. X      zastrzega sobie prawo do przekazywania lub zlecania wszystkich lub części      swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu. W      przypadku skorzystania z tego prawa nazwa podmiotu, na rzecz którego      dokonano przekazania, podana zostanie na stronie głównej.
 13. Reklamacja      zostanie uznana tylko w przypadku przedstawienia paragonu lub faktury za      zakupiony w internetowym sklepie towar

Jeśli któraś z wyżej wymienionych klauzul znajduje się w Waszym regulaminie sklepu, niezwłocznie musicie ją usunąć albo zmienić w odpowiedni sposób.

Poza tym, warto pamiętać prowadząc, np. internetowy butik, że klient zawsze może dokonać zwrotu zakupionej odzieży m.in. ze względu na niewłaściwy rozmiar albo stwierdzi, że towar nie prezentuje się w rzeczywistości tak samo jak na fotografii, a nawet wtedy, gdy nie spełnia ona po prostu jego wymagań.

Podane klauzule niedozwolone pomimo swojej dość dużej liczby, stanowią zaledwie część zapisów, które uznane są przez sąd za niedozwolone. Co więcej, klauzul tych ciągle przybywa i konstruując regulamin naprawdę trzeba bardzo uważnie formułować każdy jego paragraf.

Podziel się

Artykuły

Startupy, niezależnie od ich branży, formy prawnej czy wielkości, od samego początku stają przed koniecznością

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie

Zapisz się do naszego newslettera

facebook twitter linkedin search-icon close-icon