E-commerce
Bartłomiej Serafinowicz
Bartłomiej Serafinowicz
8 stycznia 2021

Zmiany w prawie konsumenckim weszły w życie

Od 1 stycznia br. obowiązują nowe przepisy związane z rozszerzeniem ochrony przysługującej konsumentom również na niektórych przedsiębiorców. Zmiany początkowo miały wejść w życie już 1 czerwca 2020 roku – plany w tym zakresie zepsuła jednak panująca pandemia.

 

Za najważniejszy element nowelizacji uznać należy, że w przypadku umowy zawieranej z osobą fizyczną prowadzącą działalnością gospodarczą, stosuje się przepisy dotyczące konsumentów, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego (art. 385¹-385³Kodeksu cywilnego). Wspomnieć należy, że w celu oceny charakteru danej czynności zbadać należy przedmiot działalności wykonywanej przez daną osobę, udostępniony na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Innymi słowy na skutek zmian również osoba prowadząca jednoosobową działalność będzie mogła powoływać się na brak indywidualnego uzgodnienia warunków umowy, jak również powoływać się na tzw. klauzule abuzywne, czyli niedozwolone postanowienia umowne.

 

Równie istotne jest to, że na mocy nowelizacji do Kodeksu cywilnego dodano przepisy, które uniemożliwiają wyłączenie rękojmi przy sprzedaży, o ile przedsiębiorca spełnia te same przesłanki, które zostały wskazane w art. 385⁵ Kodeksu cywilnego.

 

Praktyczne skutki

 

Jeżeli do tej pory uważaliście, że podanie NIPu lub to, że ktoś ma wpis w CEIDG, jest wystarczające aby stwierdzić, że umowa jest B2B lub, że dany regulamin dotyczy wyłącznie relacji B2B, to od tego roku nie będzie to już takie oczywiste.

W praktyce zmiany te będą miały ogromne znaczenie dla szeregu branż – przykładowo podmioty, które do tej pory oferowały swoje usługi wyłącznie podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą będą musiały dokonać weryfikacji swojej dokumentacji prawnej pod kątem konieczności naniesienia zmian uwzględniających nowe uprawnienia części ich dotychczasowych kontrahentów.

Szczególnie sprzedawcy internetowi powinni jak najszybciej zweryfikować regulaminy swoich sklepów.

Podziel się

Artykuły

W majowym wydaniu naszego newslettera, poruszone zostały następujące tematy: Zmiany w prawie i interpretacje: Ulga

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie

Zapisz się do naszego newslettera

facebook twitter linkedin search-icon close-icon