Branża Kreatywna
Bartłomiej Serafinowicz
Bartłomiej Serafinowicz
24 stycznia 2023

Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę nie jest takie proste.

Czasami z różnych powodów trzeba rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem. Proces ten jest regulowany przez przepisy prawa. Niestety często pracodawcy o tym zapominają, co może prowadzić do przegrania sprawy w sądzie.

W związku z tym warto pamiętać o podstawowych zasadach rozwiązywania umów z pracownikami – zarówno w tzw. trybie dyscyplinarnym, jak i za wypowiedzeniem.

Kiedy zatem nie możemy rozwiązać umowy za wypowiedzeniem?
❌ jeżeli pracownikowi brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, o ile po osiągnięciu tego wieku nabędzie prawo do emerytury;
❌ podczas urlopu pracownika;
❌ w czasie innej niż urlop usprawiedliwionej nieobecności w pracy (np. podczas zwolnienia lekarskiego), o ile nie upłynął okres uprawniający do rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia;
❌ w okresie ciąży oraz przebywania na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym.

Z kolei rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia może nastąpić wyłącznie w sytuacjach przewidzianych w przepisach, czyli:
✔ w przypadku ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;
✔ popełnienia przez pracownika przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnienie na danym stanowisku (jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub potwierdzone prawomocnym wyrokiem);
✔ zawinionej utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na danym stanowisku;
✔ gdy pracownik jest niezdolny do pracy z powodu choroby przez określony w przepisach okres czasu.

Są to tylko podstawowe zasady, zaś w prawie pracy znajdziemy jeszcze wiele innych ograniczeń dotyczących rozwiązywania umów o pracę. Dlatego przed złożeniem oświadczenia warto zweryfikować obowiązujące przepisy, a najlepiej skonsultować plan działania z prawnikiem.

Podziel się

Artykuły

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie

Zapisz się do naszego newslettera

facebook twitter linkedin search-icon close-icon