Własność Intelektualna i Prace B+R
Bartłomiej Serafinowicz
Bartłomiej Serafinowicz
8 czerwca 2022

UPRAWA KONOPI WŁÓKNISTEJ I PRAWO

Od 7 maja obowiązują nowe przepisy wprowadzające znaczące, o ile nie rewolucyjne, zmiany dzięki którym uprawa konopi włóknistej będzie nieco mniej problematyczna z perspektywy prawa. Mają one na celu umożliwienie uprawy takich konopi w wielu celach (w tym na potrzeby własne), tj.

  • na potrzeby włókiennicze, chemiczne, celulozowo-papiernicze, kosmetyczne, farmaceutyczne i energetyczne;
  • na potrzeby nasiennictwa i naukowo-badawcze;
  • w celu hodowli odmian konopi włóknistych, rekultywacji i remediacji gruntów;
  • na cele spożywcze, weterynaryjne, paszowe, pszczelarskie, nawozowe i izolacyjne;
  • na potrzeby produkcji materiałów kompozytowych, materiałów budowlanych i naturalnych środków ochrony roślin.

 

Zliberalizowanie prawa?

 

Nowelizacja we wskazanym wyżej zakresie powoduje, że uprawa konopi może następować w wielu celach, które dotychczas nie były dopuszczalne zgodnie z przepisami (np. w celach spożywczych). Prowadzi to do jasnego wniosku – doszło do znacznego zliberalizowania przepisów, w szczególności że zgodnie ze zmienioną definicją konopi włóknistych mogą one mieć większą zawartość elta-9-tetrahydrokannabinolu oraz kwasu tetrahydrokannabinolowego (kwasu delta-9-THC-2-karboksylowego) w kwiatowych lub owocujących wierzchołkach roślin, z których nie usunięto żywicy w przeliczeniu na suchą masę (0,3%, poprzednio obowiązujący limit wynosił 0,2%).

Równie istotną zmianą jest sposób legalizacji upraw konopi włóknistych – do tej pory koniecznym było uzyskanie zezwolenia na uprawę, które było wydawane przez marszałka województwa (przy uwzględnieniu rejonów wyznaczonych zgodnie z odpowiednią uchwałą). Z kolei od momentu wejścia w życie nowelizacji przepisów wystarczającym jest uzyskanie wpisu do rejestru konopi włóknistych, przy czym ograniczeniom w zakresie powierzchni podlega wyłącznie uprawa na potrzeby własne (limit został określony na 1 hektar).

 

Wniosek do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

 

Sam wniosek o wpisu do rejestru jest składany do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, zaś decyzja o wpisie do rejestru jest uzależniona wyłącznie od spełnienia wymagań określonych w przepisach (oczywiście działalność może zostać rozpoczęta dopiero w momencie uzyskania wpisu do rejestru, a rozpoczęcie upraw przed wpisem będzie stanowić naruszenie przepisów).

Do wniosku koniecznym jest dołączenie szeregu dokumentów, bez których wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie. Przykładowo koniecznym jest wskazanie celu lub potrzeb prowadzenia upraw wraz ze wskazaniem, czy uprawa będzie prowadzona na potrzeby własne lub czy konopie włókniste pochodzące z upraw własnych będą przetwarzane we własnym zakresie, jak również przedstawienie kopię faktury dokumentującej nabycie materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz kopii etykiety z opakowania materiału siewnego.

 

Instytuty badawcze

 

Również uprawa konopi inny niż włókniste uległa zasadniczym zmianom i obecnie jest możliwa i legalna, o ile prowadzona jest w celu wytwarzania surowca farmaceutycznego przez instytut badawczy, po uzyskaniu zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego, którego udzielnie jest uzależnione od spełnieniu szeregu wymagań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uprawom oraz zbiorom, takich jak np. zatrudnienie specjalistycznego personelu dysponującego odpowiednimi kwalifikacjami oraz umiejętnościami.

 

 

Wprowadzone zmiany z pewnością ułatwią podejmowanie działalności związanej z uprawą konopi włóknistych oraz pozyskiwania z nich poszczególnych produktów. Pamiętać jednak należy, że zgodnie z nowelizacją Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w każdym roku jest zobowiązany do kontroli co najmniej 10% producentów konopi włóknistych. W przypadku gdyby kontrola wykazała, że uprawiany jest inny rodzaj konopi niż konopie włókniste, niezwłocznie zawiadomiona musi być policja.

Podziel się

Artykuły

Startupy, niezależnie od ich branży, formy prawnej czy wielkości, od samego początku stają przed koniecznością

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie

Zapisz się do naszego newslettera

facebook twitter linkedin search-icon close-icon