Własność Intelektualna i Prace B+R
Milena Balcerzak
Milena Balcerzak
28 czerwca 2023

Umowy transferu technologii – na co zwrócić uwagę

Czym jest umowa licencyjna na oprogramowanie?

Transfer technologii stanowi kluczowy element prowadzenia działalności gospodarczej oraz doskonalenia procesów produkcyjnych. W dzisiejszych czasach, kiedy postęp technologiczny jest tak szybki, wielu przedsiębiorców decyduje się na zaangażowanie w transfer wiedzy i technologii, co pozwala na osiąganie przewagi konkurencyjnej wobec innych. Dlatego też odpowiedni wybór strategii ochrony własności intelektualnej powinien ułatwić taki transfer.

Sprawdź również: obsługa prawna startupów

Kluczowe elementy umowy transferu technologii

Kwestie, które należy uwzględniać są w dużej mierze zależne od tego m.in. czy korzystając z zewnętrznego wykonawcy/dostawcy technologii prowadzimy jednocześnie swoje prace, czy tylko opieramy się na zewnętrznym źródle. W każdym razie, elementy, które tak naprawdę powinny zostać uwzględnione przy transferze technologii, a tym samym umowach to:

  1. Określenie celu (umowy). Przed zawarciem umowy należy określić cel i sposób zarządzania technologią. Czy celem jest wprowadzenie innowacji, jej rozwój, czy po prostu korzystanie z danej technologii etc. Od tego zależy wybór odpowiedniego typu umowy.
  2. Typ umowy. Rodzaj umowy zależy od zdefiniowanego celu. Możemy tutaj mieć umowę o przeniesieniu praw, o wspólności takiego prawa, umowę licencyjną czy po prostu umowę o dokonanie innowacji lub jej wdrożenie, która oczywiście również reguluje kwestię praw własności intelektualnej.
  3. Specyfikacja problemów i regulacja ryzyk. Bardzo ważne jest, aby umowa szczegółowo opisywała potencjalne problemy i zawierała klauzule dotyczące zarządzania ryzykiem. Strony powinny przewidzieć różne scenariusze i określić, jak będą postępować w przypadku ich wystąpienia, w szczególności warto pamiętać o postępowaniu w sytuacji zakończenia umowy na każdym etapie.
  4. Zabezpieczenie praw własności intelektualnej. Fundamentalnym krokiem jest dokładne określenie i zabezpieczenie praw własności intelektualnej. Należy jasno zdefiniować, jakie konkretne prawa są przedmiotem umowy, w tym patenty, prawa autorskie, znaki towarowe, tajemnice handlowe oraz know-how, kto i na jakich zasadach ma do nich jakie prawa.
  5. Przekazanie praw. Może przybierać różne formy — od licencji po całkowite przeniesienie własności. Ważne jest, aby ustalić zakres przekazanych praw, pola eksploatacji, jak również ewentualne ograniczenia (np. terytorialne czy czasowe).
  6. Eksploatacja. Oprócz samego przekazania praw, umowa powinna regulować pola eksploatacji technologii. To oznacza obszary, na jakich technologia może być wykorzystywana, jeżeli mówimy o licencji to czy jest udzielona sublicencja etc.
  7. Rozliczenie. W zależności od rodzaju umowy te zasady rozliczenia mogą przyjąć postać jednorazowego wynagrodzenia, ale też niekiedy opłat licencyjnych. Oczywiście ważne jest, żeby podkreślić co się w takim wynagrodzeniu zawiera, w szczególności czy również przeniesione prawa lub udzielona licencja.

 Prawa autorskie w umowie transferu technologii

Jak widać z powyższego, prawa autorskie odgrywają kluczową rolę w umowach transferu technologii. Umowa powinna precyzyjnie określać, jakie prawa są tworzone/przekazywane, na jakich polach będziemy mieli możliwość korzystania z nich, czy są jakieś inne obostrzenia lub wyłączenia, i przede wszystkim jak nastąpi rozliczenie, w tym jaki sposób będą rozliczane ewentualne dochody z eksploatacji tych praw – co jest szczególnie istotne w przypadku twórczości o potencjalnie wysokim zysku komercyjnym. Nie zapominajmy też o tym, że przy przeniesieniu autorskich praw majątkowych czy licencji wyłącznej konieczne jest zawarcie umowy w formie pisemnej (!).

Negocjowanie umowy transferu technologii

Negocjowanie umowy transferu technologii wymaga nie tylko dogłębnej wiedzy technicznej, ale także umiejętności negocjacyjnych i prawnych. Ważne jest, aby obie strony umowy miały wspólne zrozumienie wartości przekazywanej technologii oraz jasne oczekiwania co do jej dalszego wykorzystania.

Podczas negocjacji kluczowe jest ustalenie uczciwej ceny za transfer technologii, która odzwierciedla jej wartość rynkową oraz potencjał zysku. Negocjacje powinny również skupić się na ustaleniu solidnych podstaw dla przyszłej współpracy, co może obejmować wsparcie techniczne, szkolenia oraz aktualizacje technologii.

Podsumowując, transfer technologii zwykle poprzedzony jest odpowiednim wyborem strategii w zakresie własności intelektualnej. Nie bez znaczenia pozostaje też to, czy mamy do czynienia z przedsiębiorstwem, które pozyskuje technologię wyłącznie z „zewnątrz”, czy zakupuje licencje i wdraża technologie jednocześnie prowadząc swoje prace b

Podziel się

Artykuły

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie

Zapisz się do naszego newslettera

facebook twitter linkedin search-icon close-icon