Nowe Technologie i Branża IT
Milena Balcerzak
Milena Balcerzak
14 października 2019

Tokeny a prawo

TOKENY A PRAWO

W prawie Republiki Malty w ustawie Virtual Financial Assets (VFA) Act z 5.7. 2018 r. pojawiła się definicja wirtualnego tokena, który został określony jako forma zapisu na nośniku cyfrowym, który nie ma użyteczności, wartości lub zastosowania poza platformą DLT, na której został wyemitowany.

Zostało przy tym wskazane, że wirtualny token może być umarzany na środki wyłącznie na takiej platformie bezpośrednio przez emitenta takiego aktywa w DLT.

Zagrożenia związane z tokenami

W odniesieniu do zagrożeń związanych z tokenami warto wspomnieć o wydanym przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) komunikacie, w którym to KNF przestrzega przed inwestowaniem w tokeny w ramach ICOs (dotyczy Initial Token Offerings (ITOs) i Initial Coin Offerings (ICOs)) określając jako wysoce ryzykownym działaniem. W kontekście tego komunikatu zagadnienia jakie pojawiają się w związku z tokenem to:

  • porównanie tokena do vouchera płatniczego, z uwagi na to, że oferowaną wartością przy wykupie tokena przez jego wystawcę jest produkt lub usługa przez niego świadczona
  • tokeny mogą nadawać prawa dotyczące przedsiębiorstwa, które są odzwierciedleniem praw akcjonariusza (np. prawo głosu)
  • możliwość reprezentowania przez token dobra o niemierzalnej wartości
  • tokeny są tworzone i rozpowszechniane przy użyciu technologii tzw. rozproszonych rejestrów
  • konieczność upewnienia się przez inwestora co do statusu podmiotu oferującego tokeny, treści oraz skutków umowy, którą zawierają nabywając token
  • ograniczenia w obrocie tokenami oraz w ich wymianie na waluty państwowe (nie wszystkie tokeny są objęte obrotem na platformach obrotu walut wirtualnych), a co za tym idzie można utracić możliwość sprzedaży tokenów w celu odzyskania zainwestowanych środków
  • możliwość kradzieży tokenów wobec braku dostatecznej cyberochrony

Na tę chwilę na pewno trzeba zaznaczyć, że badanie tokenu pod kątem prawnym wymaga wszechstronnej analizy. W odniesieniu do ICOs zakup tokena umożliwia nabycie określonych uprawnień. Dodatkowo z uwagi na różnorodność ICOs i uprawnień, jakie mogą przyznawać nie jest możliwe jednoznaczne określenie z jakimi uprawnieniami wiążę się nabycie tokena w ramach danego ICOs.

Podziel się

Artykuły

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie

Zapisz się do naszego newslettera

facebook twitter linkedin search-icon close-icon