Nowe Technologie i Branża IT
Milena Balcerzak
Milena Balcerzak
7 listopada 2023

Sztuka Al triumfuje prawnie ?

❓Czy AI wygra w sądzie?

 

30 października oddalono w dużej mierze zarzuty artystów przeciwko Stability AI (ale także przeciwko innych firmom AI pozwalającym na generowanie obrazów) o naruszenie ich praw autorskich.

Sędzia stwierdził, że roszczenia powodów były „wadliwe pod wieloma względami” i że jedynie bezpośrednie roszczenie o naruszenie praw może być rozpatrywane w odniesieniu do roli Stability AI – w scrapowaniu, kopiowaniu i wykorzystywaniu materiałów szkoleniowych obrazów do trenowania Staibility AI.

W pozwie artyści zarzucali w szczególności, że obrazy są przechowywane i włączone jako skompresowane kopie do Stable Diffusion, a twory tego oprogramowania stanowią dzieła pochodne oparte na tych obrazach. Stability AI zaprzecza, jakoby obrazy zostały włączone do Stable Diffusion i twierdzi, że model szkoleniowy wykorzystuje je jedynie do opracowania, rozwijania outputu oprogramowania.

Jakie kwestie zostały jeszcze poruszone?

 

✔ Część roszczeń została oddalona z uwagi na brak rejestracji praw powodów do niektórych ich dzieł w Copyright Office;
✔ konieczność identyfikacji utworów; pozwani twierdzili, że w odniesieniu do jednej z powódek nie jest możliwe podnoszenie zarzutów o naruszenie praw autorskich, jeżeli nie określi ona szczegółowo każdego z zarejestrowanych dzieł, które w jej ocenie zostały wykorzystane jako obrazy szkoleniowe dla Stable Diffusion. Natomiast sąd uznał za wystarczające na tym etapie wskazanie przez powódkę przeglądu stron wyjściowych z wyszukiwania na stronie „haveibeentrained”;
✔ brak wystarczających dowodów na to, że obrazy wygenerowane przez Stable DIffusion było „zasadniczo podobne” do ich dzieł;
✔ zważywszy, że dużo firm korzysta z rozwiązań dostarczanych przez podmioty trzecie, interesujące jest podejście sądu do zarzutów wobec DevianArt i MidJourney. Mianowicie sąd oddalił zarzuty przeciwko nim twierdząc, że powodowie nie udowodnili, że odpowiednio internetowa społeczność artystyczna i program generatywnej AI odegrały jakąkolwiek rolę w scrapowaniu obrazów i szkoleniu AI – a więc brak jest bezpośredniości naruszenia przez te podmioty praw autorskich (należy zaznaczyć, że oba narzędzia opierają się na softwarze Stability’s Stable Diffusion).

Należy jednak pamiętać, że sprawa jeszcze nie jest zakończona. Powodowie mają jeszcze możliwość poprawienia swoich skarg w oparciu o przedstawione twierdzenia sędziego (co zresztą już oznajmili, że uczynią).

Podziel się

Artykuły

W majowym wydaniu naszego newslettera, poruszone zostały następujące tematy: Zmiany w prawie i interpretacje: Ulga

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie

Zapisz się do naszego newslettera

facebook twitter linkedin search-icon close-icon