News
Maksymilian Nasiłowski
Maksymilian Nasiłowski
1 kwietnia 2020

Nasza Kancelaria dołączyła do akcji Rzecznika MŚP – RatujBiznes

ratuj biznes

W obliczu panującej Pandemii i negatywnych skutków, jakie wywołuje ona między innymi w biznesie, nasza kancelaria zdecydowało się przystąpić do akcji organizowanej przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców o nazwie #RatujBiznes! Inicjatywa ma na celu pomoc małym i średnim przedsiębiorcom w dobie panującego kryzysu.

Przedsiębiorcy z sektora MŚP najbardziej odczują skutki gospodarcze panującej obecnie pandemii wirusa SARS-CoV-2. W celu przeciwdziałania tym negatywnym skutkom przyznawane są przedsiębiorcom kolejne instrumenty wsparcia w zakresie należności publicznoprawnych. Obecnie dotyczą one głownie należności ZUS i US.

Jednakże, z chwilą wejścia w życie przepisów tzw. Tarczy antykryzysowej liczba instrumentów przysługujących przedsiębiorcom zwiększy się. Wszystkie wnioski – potencjalnie możliwe do wykorzystania przez przedsiębiorców opublikowane są na stronie www.rzecznikmsp.gov.pl/ratujbiznes. Lista ta będzie na bieżąco aktualizowana.

Poza beneficjentami akcji udział w niej zadeklarowały również kancelarie prawne, adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi – w tym LAWMORE. Ich udział związany będzie z pomocą prawną przedsiębiorcom z sektora MŚP w zakresie przygotowania i złożenia wspomnianych wniosków o uzyskanie wsparcia. Kancelarie pro bono świadczyć będą pomoc przedsiębiorcom uczestniczącym w akcji. W obecnej sytuacji fachowe przygotowywanie wniosków o uzyskanie przysługującej pomocy może okazać się kluczowe, ze względu na fakt, że zainteresowanymi uzyskaniem pomocy może być obecnie wiele podmiotów. Brak nieprawidłowości w tej kwestii pozwoli przyspieszyć cały proces i uniknąć tzw. Biurokratycznego wąskiego gardła.

Lista kancelarii, z usług których w ramach akcji #RatujBiznes! można skorzystać opublikowana została na stronie internetowej Rzecznika MŚP, w zakładce dotyczącej akcji.

Współpraca z zainteresowanymi przedsiębiorcami w ramach programu #RatujBiznes! odbywać się będzie zdalnie. Charakter i zasady nieodpłatnej pomocy udzielanej przez nas zainteresowanym przedsiębiorcom ustalane będą indywidualnie.

Jesteśmy bardzo dumni, że możemy uczestniczyć w tak ważnym programie. W zaistniałej sytuacji – ciężkiej dla każdego, zachęcamy do pomocy innym i przeciwdziałania skutkom społecznym i gospodarczym, jakie wywołuje pandemia w otaczającej nas rzeczywistości.

Podziel się

Artykuły

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie

Zapisz się do naszego newslettera

facebook twitter linkedin search-icon close-icon