Nowe Technologie i Branża IT
Maksymilian Nasiłowski
Maksymilian Nasiłowski
11 lipca 2020

Konieczne zmiany w regulaminach b2b

strona internetowa

Niewiele osób słyszało o Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego. A przecież należy uznać je za bardzo istotne, jako że zostało wydane w celu ochrony przedsiębiorców korzystających z usług różnych platform internetowych. Przedsiębiorcy, będący klientami takich platform często byli pokrzywdzeni, przez regulacje wewnętrzne wprowadzane przez właścicieli platformy, np. przez w zasadzie dowolne zamykanie lub zawieszanie kont.

 

Rozporządzenie dotyczy wszelkiego rodzaju platform, z których przedsiębiorcy korzystają w ramach świadczonych przez siebie usług i oferowanych towarów. Dotyczy m.in. platform handlowych, wyszukiwarki hoteli, linii lotniczych, porównywarki cen, sklepów z aplikacjami.

 

Poniżej zamieszamy niektóre z obowiązków i wytycznych, jakie wprowadza ww. Rozporządzenie do działalności właścicieli i dostawców usług internetowych:

  • Konieczność określenia w sposób jasny i precyzyjny warunków zawieszenia lub usunięcia konta przedsiębiorcy działającego za pośrednictwem platformy internetowej. Administrator platformy będzie musiał takie działanie jasno określić oraz uzasadnić. Administrator zobowiązany będzie także do wystosowania ostrzeżenie do przedsiębiorcy na 30 dni przed likwidacją jego konta.
  • Konieczność ogłoszenia wszelkich zmian dotyczących regulaminów na co najmniej 15 dni przed ich wprowadzeniem.
  • Rozporządzenie nakłada również na administratorów obowiązki związane z przyznawaniem w ramach serwisu określonej pozycji sprzedażowej. Mianowicie przepisy zobowiązują do określenia jasnych zasad przyznawania określonej pozycji względem innych sklepów lub towarów na danej platformie, tak aby użytkownicy platformy nie mieli wątpliwości, co do przesłanek wpływających na takie, a nie inne pozycjonowania towarów lub usług danego przedsiębiorcy.
  • Stowarzyszeniom non profit udzielono możliwości występowania przed sądami w interesie klientów przeciwko platformom internetowym. Na celu ma to usprawnienie ochrony praw przedsiębiorców, poszkodowanych działaniami administratorów platform internetowych.
  • Platformy internetowe oferujące wśród ofert korzystających z ich usług przedsiębiorców, także własne produkty i usługi, zobowiązane będą do informowania o przewagach, jakie są w stanie zapewnić swoim produktom, tak aby uprzywilejowana pozycja nie wynikała jedynie z faktu, że właścicielem oferty jest osoba będąca jednocześnie administratorem platformy. Przedsiębiorcy decydujący się na korzystanie z usług platformy internetowej powinni mieć świadomość zależności danych towarów lub usług od administratora platformy. Administratorzy mają bowiem, co do zasady dostęp do danych dotyczących sprzedaży oraz narzędzi pozwalających prowadzić znacznie bardziej efektywny marketing. Nałożenie tego obowiązku ma na celu wyrównanie szans w ramach określonej platformy internetowej.
  • Rozporządzenie nakłada ponadto na platformy internetowe obowiązek wdrożenia systemu rozpatrywania skarg i reklamacji. System ten musi być nieodpłatny, a wszelkie dane dotyczące rozpatrywania skarg oraz sposobu rozwiązywania sporów mają być ogólnodostępne dla zainteresowanych przedsiębiorców. Priorytetem ustawodawcy było ustalenie transparentnego systemu składania skarg i reklamacji.
  • Dostawcy usług pośrednictwa internetowego powinni zapewnić swoim użytkownikom biznesowym przejrzystość w zakresie dodatkowych kanałów dystrybucji i potencjalnych programów powiązanych, które mogą oni wykorzystywać w celu wprowadzania tych towarów lub usług do obrotu. Dodatkowe kanały i programy powiązane powinny być rozumiane w sposób neutralny pod względem technologicznym, ale mogłyby, między innymi, obejmować inne strony internetowe, aplikacje lub inne usługi pośrednictwa internetowego wykorzystywane do wprowadzania do obrotu towarów lub usług oferowanych przez użytkownika biznesowego.
  • Dostawcy usług pośrednictwa internetowego powinni umieszczać w swoich warunkach korzystania z usług ogólne (lub, według swojego uznania, bardziej szczegółowe) informacje dotyczące ewentualnego ogólnego wpływu tych warunków na własność i kontrolę praw własności intelektualnej przysługujących użytkownikowi biznesowemu. Informacje takie mogą obejmować, między innymi, informacje dotyczące ogólnego korzystania z logo, znaków towarowych lub marek.

 

W razie stwierdzenia niezgodności warunków korzystania z usług pośrednictwa internetowego z przepisami prawa Rozporządzenia, postanowienia zostaną uznane za nieistniejące.

 

Rozporządzenie, pomimo że uchwalone zostało w czerwcu zeszłego roku, stosowane jest od dnia 12 lipca 2020 roku i to do tego dnia wszystkie platformy internetowe powinny wdrożyć zmiany wynikające z zawartych w nim przepisów.

Podziel się

Artykuły

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie

Zapisz się do naszego newslettera

facebook twitter linkedin search-icon close-icon