Obsługa korporacyjna
Bartłomiej Serafinowicz
Bartłomiej Serafinowicz
11 kwietnia 2023

Kolejne zmiany Kodeksu pracy

Pierwsza połowa bieżącego roku to czas nowelizacji Kodeksu pracy.

Wszyscy zapewne już wiedzą, że za chwilę w życie wejdą przepisy dotyczące pracy zdalnej oraz badań trzeźwości. To jednak nie koniec zmian – Prezydent podpisał kolejną ustawę zmieniającą Kodeks pracy, która na dniach zostanie ogłoszona w Dzienniku Ustaw.

Najważniejsze ze zmian to:
👉 konieczność uzasadnienia przez pracodawcę rozwiązania umowy o pracę na czas określony za wypowiedzeniem;
👉 czas na jaki można zawrzeć umowę o pracę na okres próbny, jeśli po niej ma zostać zawarta umowa na czas określony krótsza niż 6 miesięcy (co do zasady 1 miesiąc) albo na czas co najmniej 6 miesięcy, lecz krótszy niż 1 rok (co do zasady 2 miesiące);
👉 zakaz pozostawania przez pracownika w stosunku pracy z innym pracodawcą lub pozostawania w innym stosunku prawnym może wynikać jedynie z przepisów szczególnych lub umowy o zakazie konkurencji zawartej zgodnie z art. 101(1) Kodeksu pracy;
👉 możliwość wystąpienia przez pracownika zatrudnionego dłużej niż 6 miesięcy na zmianę rodzaju umowy na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy;
👉 przyczyna rozwiązania umowy za wypowiedzeniem lub tzw. dyscyplinarki nie może być m.in. wystąpienie przez pracownika z wnioskiem o zmianę umowy (o którym mowa powyżej) lub pozostawanie w innym stosunku pracy (albo innym stosunku prawnym), jeśli nie było to zabronione na mocy  przepisów lub umowy o zakazie konkurencji.

Zmiany te są implementacją unijnych dyrektyw 2019/1152 oraz 2019/1158.

Podziel się

Artykuły

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie

Zapisz się do naszego newslettera

facebook twitter linkedin search-icon close-icon