Branża Kreatywna
Aleksandra Maciejewicz
Aleksandra Maciejewicz
27 września 2023

Czy Allegro jest wciąż Smart?

🔶 Allegro przegrało z Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) o znak towarowy „SMART!”.

Allegro zgłosiło znak towarowy „SMART!” do EUIPO w 2021 r. Urząd odmówił rejestracji zgłoszonego znaku towarowego z powołaniem się na art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001, argumentując brak charakteru odróżniającego. Izba Odwoławcza EUIPO oddaliła odwołanie, zwracając uwagę, że znak „SMART!” nie posiada charakteru odróżniającego, ponieważ przekazuje pozytywny komunikat sugerujący, że towary/usługi są inteligentnym wyborem lub rozwiązaniem.

Allegro zwróciło się do Sądu z żądaniem unieważnienia decyzji EUIPO i pokrycia kosztów postępowania.

Generalnie całe postępowanie to oscylowanie wokół argumentacji, że słowo „smart” jest powszechnie używane do opisywania oprogramowania komputerowego i związanych z nim funkcji, sugerując, że znak towarowy jest postrzegany jako zachwalający, a nie odróżniający.

Sąd zauważył, że termin „smart” jest ogólnie rozumiany jako „inteligentny”, podważając argument Allegro, że termin „intelligent software” jest bardziej powszechny na rynku. Zdaniem Sądu, oznaczenie „SMART!” jest postrzegane jako zwykły slogan reklamowy lub opis pozytywnych cech towarów/usług.

❗ Czego warto się nauczyć na tej sprawie?

Zrozumienie kryteriów odróżniających: Wyrok podkreśla wagę posiadania znaku towarowego z wyraźnym charakterem odróżniającym, co jest kluczowe dla przedsiębiorców pragnących zabezpieczyć swoje znaki handlowe.

Ryzyko związane z używaniem popularnych słów: Wyrok ilustruje ryzyko związane z wyborem popularnego lub opisowego terminu jako znaku towarowego, co może prowadzić do komplikacji prawnych.

Znaczenie analizy rynkowej: Sprawa pokazuje, że analiza rynkowa i zrozumienie powszechnego uznania terminów mogą być kluczowe przy podejmowaniu decyzji o rejestracji znaku towarowego.

Podziel się

Artykuły

W majowym wydaniu naszego newslettera, poruszone zostały następujące tematy: Zmiany w prawie i interpretacje: Ulga

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie

Zapisz się do naszego newslettera

facebook twitter linkedin search-icon close-icon