Nowe Technologie i Branża IT
Aleksandra Maciejewicz
Aleksandra Maciejewicz
12 marca 2023

Czy AI zostanie uznane za wynalazcę w USA?

Własność intelektualna w kontekście AI rozpatrywana jest już pod każdym kątem. Aktualnie w USA trwa debata, czy sztuczna inteligencja może być uznana za współwynalazcę? Amerykańskie Biuro Patentów i Znaków Towarowych prowadzi konsultacje, w których pyta jak podejść do innowacji związanych z sztuczną inteligencją.

Celem urzędu jest wypracowanie standardów, które będą odzwierciedlać złożoność procesu tworzenia wynalazków przy użyciu AI. Wśród aż 11 pytań, które kieruje do społeczeństwa są takie, które wprost pytają o daleko idące zmiany np.:

  • Jeśli AI przyczynia się do powstania wynalazku na takim samym poziomie jak człowiek, którego można by uznać za współwynalazcę, czy wynalazek podlega ochronie patentowej zgodnie z obowiązującymi przepisami patentowymi?
  • Czy urząd musi rozszerzyć swoje obecne wytyczne, aby uwzględnić sytuacje, w których AI znacząco przyczynia się do powstania wynalazku? Jak oceniać znaczenie wkładu?
  • Czy systemy sztucznej inteligencji powinny kwalifikować się do umieszczenia na liście wynalazców?
  • Jakie dodatkowe kroki, jeśli w ogóle, powinien podjąć urząd, aby dalej zachęcać do innowacji opartych na sztucznej inteligencji?

Urząd zaprasza do udziału w konsultacjach i zgłaszania swoich uwag, co pomoże w rozwinięciu i dopracowaniu kwestii praw własności intelektualnej w kontekście sztucznej inteligencji. Zbieranie uwag potrwa do 15 maja br. Poza pisemnymi opiniami przewidziana jest współpraca ze środowiskiem naukowym oraz serie spotkań konsultacyjnych.

Odważne pytania mogą sugerować, że brane są pod uwagę duże zmiany. Zobaczymy co zostanie opublikowane jako wyniki. Jak tylko się pojawią wrócę do Was z najnowszymi wieściami.

Jak daleko idące konsekwencje będzie miała możliwość uznawania AI za współwynalazcę?

Podziel się

Artykuły

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie

Zapisz się do naszego newslettera

facebook twitter linkedin search-icon close-icon