Obsługa korporacyjna
Mikołaj Kowalczyk
Mikołaj Kowalczyk
14 października 2019

Zmiany w przepisach – Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Nowe obowiązki dla spółek 

13 października 2019 roku weszły w życie zmienione przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, wprowadzające nowe obowiązki dla spółek, związane z Centralnym Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych. Obowiązki są istotne, a kary za ich nieprzestrzegania ogromne, dlatego gorąco zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami, tym bardziej, że dla spółek zakładanych od minionej niedzieli, obowiązki te wchodzą w życie już teraz.

Kogo dotyczy?

Spółek: jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, wszystkich spółek z o.o. oraz niepublicznych spółek akcyjnych. Z chwilą wejścia w życie zmian KSH wprowadzających prostą spółkę akcyjną, oczywiście również PSA będą objęte tymi obowiązkami. CRBR nie dotyczy zatem wyłącznie publicznych spółek akcyjnych oraz spółek partnerskich.

Jakie obowiązki przewidują nowe przepisy?

Zgodnie z wprowadzonymi przepisami, zobowiązane spółki powinny zgłaszać tzw. Beneficjentów Rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Zakres zgłoszenia do rejestru obejmuje imię, nazwisko, obywatelstwo oraz państwo zamieszkania.

Ale kim właściwie jest ten beneficjent rzeczywisty? Zakładając dla spółki rachunek bankowy w ostatnich latach, z pewnością zetknęliście się już z tym pojęciem. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, są to osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką przez posiadanie uprawnień, wynikających z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiających wywieranie decydującego wpływu na czynności podejmowane przez spółkę. Jako przykład podany jest wspólnik, posiadający powyżej 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym (bezpośrednio lub pośrednio). Przez beneficjenta rozumie się również osobę, w imieniu której nawiązywane są stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna.

W praktyce więc beneficjent rzeczywisty to taka osoba fizyczna, który poprzez swoje uprawnienia korporacyjne albo obligacyjne (np. wynikające z umowy o zarządzanie czy umowy inwestycyjnej) ma prawo, zarówno osobiście, jak i przez spółkę, czy szereg spółek powiązanych, podejmować albo kontrolować podejmowanie kluczowych decyzji w spółce, wyboru członków organów itp. Nie zawsze przy tym wskazanie takiej osoby będzie łatwe – np. w spółkach, w których uczestniczą inwestorzy, trzeba będzie odpowiedzieć sobie w konkretnym przypadku na pytanie, czy uprawnienia, które posiada inwestor w spółce powodują, że jest on (czy jego wspólnicy), objęty definicją beneficjenta rzeczywistego.

Do kiedy?

– Spółki istniejące w dniu 13 października 2019 roku – mają obowiązek zgłosić Beneficjenta Rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych do dnia 13 kwietnia 2020 roku.

– Spółki powstałe po 13 października 2019 roku – mają obowiązek zgłosić Beneficjenta Rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w terminie 7 dni od dnia, w którym ta spółka została wpisana do w KRS.

Co grozi za niewywiązanie się z nowych regulacji?

Kary pieniężne, w wysokości nawet do 1 miliona złotych. Warto więc dokonać tego zgłoszenia możliwie najszybciej, tak by nie okazało się, że kwietniowy termin już minął. Jest to także kolejna rzecz do zakodowania w pamięci przy zakładaniu nowych spółek.

Podziel się

Artykuły

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie

Zapisz się do naszego newslettera

facebook twitter linkedin search-icon close-icon