Lawmore reprezentuje fundusz bValue w inwestycji w CallPage