Marcin Jaraczewski

Marcin Jaraczewski

Zadaj pytanie

Pakiet MŚP – preferencje podatkowe dla ASI

Szykuje się bardzo korzystna zmiana dla wehikułów inwestycyjnych wykorzystujących alternatywne spółki inwestycyjne (ASI). Rząd przyjął projekt ustawy, który przewiduje zwolnienie dochodów ASI z podatku dochodowego z tytułu zbycia udziałów lub akcji, na podobnych zasadach jak dochody FIZ’ów.

Alternatywne spółki inwestycyjne, wprowadzone w ramach nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z 2016 roku, stały się ciekawą alternatywą dla dotychczasowych funduszy inwestycyjnych, szczególnie w przypadku, gdy łączna wartość portfeli w ramach takiego wehikułu nie przekracza określonych w ustawie pułapów, co skutkuje znacznym obniżeniem rygorystycznych obowiązków regulacyjnych, przewidzianych dla TFI.

Mimo oczywistych zalet stosowania konstrukcji ASI na rynku venture capital/private equity, rozwiązanie to ma też kilka wad, z których najistotniejszą jest brak zwolnienia jego dochodów z inwestycji z podatku CIT, tak jak ma to miejsce w przypadku dochodów innych alternatywnych funduszy inwestycyjnych (z zastrzeżeniem określonych ustawą wyłączeń). Wkrótce jednak ta najważniejsza przewaga alternatywnych funduszy inwestycyjnych nad ASI, ma szanse zostać istotnie zniwelowana.

W przyjętym przez Radę Ministrów pod koniec września projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (w ramach tzw. „pakietu MŚP”), projektodawca przewidział wprowadzenie do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwolnienie przedmiotowe dla dochodów ASI uzyskanych w danym roku podatkowym ze zbycia udziałów (akcji) pod warunkiem, że ASI, która zbywa udziały (akcje) posiadała przed dniem zbycia bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, której udziały (akcje) są zbywane, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

To niezwykle korzystna zmiana, nawet mimo tego, że zakres zwolnienia jest w tym przypadku znacznie węższy niż dla innych alternatywnych funduszy inwestycyjnych – w odróżnieniu od nich wszelkie inne niż opisane powyżej dochody uzyskiwane przez ASI (takie jak np. dywidendy) pozostaną opodatkowane. Z punktu widzenia rynku VC/PE przewidziane nowelizacją zwolnienie obejmuje jednak kluczowe źródło dochodów dla wehikułów inwestycyjnych działających na tym rynku.

Kwestie podatkowe były dotąd głównym, znaczącym minusem działania w formie ASI. Od 1 stycznia 2019 roku (wtedy planowane jest wejście w życie opisanych wyżej zmian) można się spodziewać przyspieszenia przekształceń w strukturze rynku VC/PE poprzez zwiększenie udziału w nim wehikułów składających się z alternatywnych spółek inwestycyjnych.

Ze względu na ograniczenie polegające na tym, że zwolnienie obejmować będzie wyłącznie transakcje zbycia udziałów/akcji spółek, w których ASI posiadało w ciągu minimum 2 lat poprzedzających transakcję nie mniej niż 10% udziałów, należy się tez spodziewać dostosowywania przez ASI swoich strategii inwestycyjnych do tego ograniczenia. Będzie to również rzutować na konstrukcję polityk inwestycyjnych ASI oraz poszczególnych inwestycji – ASI będą musiały wprowadzać mechanizmy zapobiegające zmniejszeniu ich udziału w spółce poniżej 10% w okresie dwóch lat przed planowanym exitem. Ograniczenie to może jednocześnie ograniczać skłonność ASI do inwestowania w spółki na dalszych etapach rozwoju, gdzie osiągnięcie i utrzymanie udziału przekraczającego 10% może być utrudnione.

Autorzy artykułu: Marcin Jaraczewski (radca prawny) oraz Mikołaj Kowalczyk (młodszy prawnik) 

Przeczytaj także

Pakiet MŚP – najnowsze zmiany w KSH

Wdrażanie tak zwanego „Pakietu MŚP” ma i będzie miało znaczący wpływ na zasady funkcjonowania spółek handlowych w wielu aspektach.  Obok omawianych już przez nas zmian dotyczących sporządzania ...

Emisje niepubliczne obligacji na nowych zasadach. Dwie ważne daty, nie tylko dla nowych emitentów.

Krajobraz po burzy w oczekiwaniu na trzęsienie ziemi Historia spektakularnej katastrofy GetBack S.A. to w bardzo istotnej części historia jej finansowania dłużnego za pośrednictwem niepublicznych emisji ...

LAWMORE wspiera Funwisher.com – narzędzie do komunikacji gwiazd z fanami

Pod koniec 2018 roku oficjalnie wystartował serwis Funwisher.com. Mieliśmy przyjemność zapewnić kompleksową obsługę prawną tego projektu m.in. w zakresie przygotowania regulaminu i polityki prywatności czy ...

LAWMORE doradcą Daily w transakcji przejęcia przez fińską spółkę Wolt

Fiński Wolt przejął daily.pl - polski startup z branży foodtech. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że po raz kolejny mieliśmy przyjemność reprezentować interesy serwisu daily.pl Daily.pl to ...

Czy polskie REITy zdobędą popularność wśród inwestorów?

Nowe instytucje wspólnego finansowania uzyskają ramy prawne w Polsce. Czy F.I.N.N., czyli polskie REIT’y, zdobędą popularność wśród inwestorów?   Z końcem września do Sejmu trafił projekt ...

LAWMORE doradcą serwisu Parklot w transakcji przejęcia spółki przez wakacje.pl

Należący do spółki Wirtualna Polska Holding serwis Wakacje.pl przejął Parklot.pl - serwis pośredniczący w rezerwacji miejsc parkingowych przy największych portach lotniczych w Polsce. Miło nam ...

Test własności intelektualnej

Oto przygotowaliśmy krótki test własności intelektualnej, który przedstawia najczęstsze błędy z zakresu własności intelektualnej. Warto poświęcić 5 minut na zapoznanie się z nim, w szczególności ...

Darmowe wsparcie prawne dla startupów – PARP we współpracy m.in. z LAWMORE

Rozpoczynasz swój własny biznes i właśnie pozyskujesz inwestora? Czeka Cię proces inwestycyjny i potrzebujesz wsparcia prawników? Możemy Ci pomóc, w dodatku za darmo! W ramach programu PARP, w którym ...

Międzynarodowa konferencja Blockchain Next – partnerstwo z LAWMORE

21 czerwca na stadionie PGE Narodowy, przedstawiciel kancelarii LAWMORE weźmie udział w panelu dyskusyjnym w ramach konferencji Blockchain NeXt Conference - największej konferencji dot. technologii blockchain w ...

LAWMORE doradcą zapakuj.to – koinwestycja czterech europejskich funduszy VC

Zapakuj.to (packhelp) pozyskało kolejną rundę finansowania. W spólkę zainwestowały cztery europejskie fundusze Venture Capital: wiedeńsko-niemiecki Speedinvest x, londyński PROFounders, polski Market One ...

Aleksandra Maciejewicz dla Rzeczpospolitej: czy studencki startup może stracić prawa do wynalazku?

Studenci prowadzący startupy obawiają się opisywać opracowywane przez siebie innowacyjne projekty w pracach magisterskich. Według nich może to skutkować utratą praw autorskich do projektów podejmowanych w ...

Magdalena Kot dla Dziennik Gazeta Prawna – RODO a zmiany w ustawie prawo bankowe

Zgodnie z rozporządzeniem 2016/679 o ochronie danych osobowych (RODO) profilowanie jest dopuszczalne albo za zgodą klienta, albo też kiedy jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy. Ostatnią możliwością ...

Wyświetl więcej