Chronimy dobra niematerialne Twojego sukcesu

Własność intelektualna i zarządzanie nią to nasz konik. Z uwagi na spektrum klientów, których obsługujemy pod tym kątem, mieliśmy do czynienia zarówno z prawa autorskimi w blockchainie, jak i wykorzystaniem cudzych znaków towarowych w filmie, czy modyfikacjami patentów w celach naukowych. Pomożemy więc w każdym aspekcie prawa własności intelektualnej Twojej działalności, od aportowania i komercjalizacji B+R, przez reklamę i produkcję filmową, po rejestrację znaków towarowych.

Projektujemy i analizujemy wszelkiego rodzaju umowy związane z prawem autorskim, w tym z zakresu transferu technologii czy produkcji reklamowej i filmowej. Reprezentujemy naszych Klientów w zakresie dochodzenia roszczeń, w tym w sporach sądowych dotyczących m.in. naruszeń autorskich praw majątkowych i osobistych. Dostarczamy kompleksową obsługę prawną biurom projektowym, agencjom reklamowym, organizatorom wydarzeń etc. Badamy status prawny posiadanych praw, a w przypadku wystąpienia nieprawidłowości – wskazujemy czynności naprawczych.

 Rejestrujemy znaki towarowe w systemie krajowym, wspólnotowym i międzynarodowym. Badamy rejestrowalność i przeprowadzamy poszukiwania kolizyjnych oznaczeń. Dochodzimy naruszeń praw do znaku, w szczególności przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), a także przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Pomagamy w sprawie rejestracji domen w złej wierze.

 Rejestrujemy wzory i wynalazki w systemie krajowym, wspólnotowym i międzynarodowym. Badamy patentowalnośc lub rejestrowalność i przeprowadzamy poszukiwania kolizyjnych wzorów. Projektujemy i analizujemy umowy przenoszące prawa do wzorów i wynalazków, umowy licencyjne i inne. Dochodzimy naruszeń praw do wynalazków i wzorów, w szczególności przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), a także przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.
 Pomagamy przy zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w szczególności w ramach ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, podobieństwa produktów i oznaczeń, nieuczciwego posługiwania się renomą. Doradzamy w zakresie rozpowszechniania nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji o przedsiębiorcy. Reprezentujemy naszych Klientów w zakresie dochodzenia roszczeń, w tym w sporach sądowych dotyczących nieuczciwej konkurencji
 Kompleksowo obsługujemy projektantów, software house’y, agencje reklamowe i interaktywne, studia projektowe, domy produkcyjne, studia architektoniczne, firmy odzieżowe, a także wytwórnie muzyczne i wydawnictwa. Tworzymy i analizujemy umowy. Konsultujemy legalność działań i prowadzimy wdrażanych rozwiązań. Opiniujemy i monitorujemy realizację kampanii reklamowych, rozwiązań komunikacyjnych i promocyjnych form sprzedaży. Doradzamy w zakresie wykorzystywania w publicznych akcjach wizerunku osób trzecich oraz cudzej twórczości.

Wspieramy proces komercjalizacji, w tym powstawania spółek spin-off i spin-out, projektujemy i analizujemy umowy o korzystanie ze skomercjalizowanego projektu przez podmioty zewnętrzne lub umowy sprzedażowe. Doradzamy firmom zainteresowanym współpracą z naukowcami.
Nie wiesz czy Twoja działalność kwalifikuje się pod IP Box? Chcesz skonstruować umowę tak, aby nie było problemów z rozliczaniem jej w ramach tej ulgi? Konsultujemy zagadnienia związane ze wspomnianą ulgą dla innowacyjnych  i dostosowujemy dokumentację z nią związaną.

 

Wpisy z Kategorii: Własność Intelektualna i Prace B+R

Sample samplowi nie równy

Sample samplowi nie równy

Czytaj dalej
Najczęstsze błędy w umowach związanych z prawem autorskim

Najczęstsze błędy w umowach związanych z prawem autorskim

Czytaj dalej
Krótko o hejcie, czyli odpowiedzialność prawna blogera za „krytykę”

Krótko o hejcie, czyli odpowiedzialność prawna blogera za „krytykę”

Czytaj dalej
Twoje zdjęcia na Allegro?

Twoje zdjęcia na Allegro?

Czytaj dalej
Agencje interaktywne – jak „zabezpieczyć” się przed podwykonawcami

Agencje interaktywne – jak „zabezpieczyć” się przed podwykonawcami

Czytaj dalej
Niebezpieczna reklama porównawcza

Niebezpieczna reklama porównawcza

Czytaj dalej