Chronimy dobra niematerialne Twojego sukcesu

Własność intelektualna i zarządzanie nią to nasz konik. Z uwagi na spektrum klientów, których obsługujemy pod tym kątem, mieliśmy do czynienia zarówno z prawa autorskimi w blockchainie, jak i wykorzystaniem cudzych znaków towarowych w filmie, czy modyfikacjami patentów w celach naukowych. Pomożemy więc w każdym aspekcie prawa własności intelektualnej Twojej działalności, od aportowania i komercjalizacji B+R, przez reklamę i produkcję filmową, po rejestrację znaków towarowych.

Projektujemy i analizujemy wszelkiego rodzaju umowy związane z prawem autorskim, w tym z zakresu transferu technologii czy produkcji reklamowej i filmowej. Reprezentujemy naszych Klientów w zakresie dochodzenia roszczeń, w tym w sporach sądowych dotyczących m.in. naruszeń autorskich praw majątkowych i osobistych. Dostarczamy kompleksową obsługę prawną biurom projektowym, agencjom reklamowym, organizatorom wydarzeń etc. Badamy status prawny posiadanych praw, a w przypadku wystąpienia nieprawidłowości – wskazujemy czynności naprawczych.

 Rejestrujemy znaki towarowe w systemie krajowym, wspólnotowym i międzynarodowym. Badamy rejestrowalność i przeprowadzamy poszukiwania kolizyjnych oznaczeń. Dochodzimy naruszeń praw do znaku, w szczególności przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), a także przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Pomagamy w sprawie rejestracji domen w złej wierze.

 Rejestrujemy wzory i wynalazki w systemie krajowym, wspólnotowym i międzynarodowym. Badamy patentowalnośc lub rejestrowalność i przeprowadzamy poszukiwania kolizyjnych wzorów. Projektujemy i analizujemy umowy przenoszące prawa do wzorów i wynalazków, umowy licencyjne i inne. Dochodzimy naruszeń praw do wynalazków i wzorów, w szczególności przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), a także przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.
 Pomagamy przy zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w szczególności w ramach ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, podobieństwa produktów i oznaczeń, nieuczciwego posługiwania się renomą. Doradzamy w zakresie rozpowszechniania nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji o przedsiębiorcy. Reprezentujemy naszych Klientów w zakresie dochodzenia roszczeń, w tym w sporach sądowych dotyczących nieuczciwej konkurencji
 Kompleksowo obsługujemy projektantów, software house’y, agencje reklamowe i interaktywne, studia projektowe, domy produkcyjne, studia architektoniczne, firmy odzieżowe, a także wytwórnie muzyczne i wydawnictwa. Tworzymy i analizujemy umowy. Konsultujemy legalność działań i prowadzimy wdrażanych rozwiązań. Opiniujemy i monitorujemy realizację kampanii reklamowych, rozwiązań komunikacyjnych i promocyjnych form sprzedaży. Doradzamy w zakresie wykorzystywania w publicznych akcjach wizerunku osób trzecich oraz cudzej twórczości.

Wspieramy proces komercjalizacji, w tym powstawania spółek spin-off i spin-out, projektujemy i analizujemy umowy o korzystanie ze skomercjalizowanego projektu przez podmioty zewnętrzne lub umowy sprzedażowe. Doradzamy firmom zainteresowanym współpracą z naukowcami.
Nie wiesz czy Twoja działalność kwalifikuje się pod IP Box? Chcesz skonstruować umowę tak, aby nie było problemów z rozliczaniem jej w ramach tej ulgi? Konsultujemy zagadnienia związane ze wspomnianą ulgą dla innowacyjnych  i dostosowujemy dokumentację z nią związaną.

 

Wpisy z Kategorii: Własność Intelektualna i Prace B+R

Dlaczego warto zarejestrować znak towarowy?

Dlaczego warto zarejestrować znak towarowy?

Czytaj dalej
Portfolio Pana R. a prawo autorskie

Portfolio Pana R. a prawo autorskie

Czytaj dalej
LAWMORE objęło patronatem Konferencję naukową „Aktualne problemy prawa własności intelektualnej”

LAWMORE objęło patronatem Konferencję naukową „Aktualne problemy prawa własności intelektualnej”

Czytaj dalej
„nazwisko produktu”… czyli kilka słów o rejestracji znaków towarowych

„nazwisko produktu”… czyli kilka słów o rejestracji znaków towarowych

Czytaj dalej
Prawo autorskie w biznesie – wywiad z Aleksandrą Maciejewicz i Paulą Pul

Prawo autorskie w biznesie – wywiad z Aleksandrą Maciejewicz i Paulą Pul

Czytaj dalej
Naciąganie na ochronę znaku towarowego

Naciąganie na ochronę znaku towarowego

Czytaj dalej