Doświadczony w zakresie prawa korporacyjnego doradca prawny pozwala zorganizować i prowadzić działalność w sposób sprawny oraz minimalizujący ryzyka prawne dla spółki i wspólników.

W ramach kompleksowego wsparcia w realizacji procesu tworzenia oddziału lub przedstawicielstwa doradzamy w zakresie wyboru optymalnej formy prawnej prowadzonego biznesu, opracowujemy wymaganą dokumentację korporacyjną oraz reprezentujemy przedsiębiorcę przed odpowiednimi urzędami i rejestrami.

We współpracy z doradcami podatkowymi i biurem rachunkowym Bookkeepers opracowujemy i wdrażamy optymalne dla przedsiębiorcy rozwiązania w zakresie przekształceń kapitałowych, tworzenia holdingów, konsorcjów i grup kapitałowych. W ramach kompleksowego wsparcia identyfikujemy wszelkie konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe, przygotowujemy dokumenty związane z wdrożeniem wybranego scenariusza działań oraz reprezentujemy przedsiębiorcę przed odpowiednimi urzędami, sądami i rejestrami.

1. Tworzenie dokumentacji do emisji obligacji (dokumenty obligacji, oferty nabycia, warunki emisji obligacji).
2. Przygotowywanie uchwał korporacyjnych niezbędnych do emisji,
3. Zarządzanie dokumentami obligacyjnymi,
4. Doradztwo biznesowe.

Przygotowujemy programy opcyjne dla pracowników spółki (ESOP). Wypracowaliśmy już kilka różnych modeli (także dla spółek zoo), w zależności od potrzeb spółki jesteśmy w stanie zaproponować najbardziej korzystną formę adekwatną do indywidualnej sytuacji. Prowadzimy również szkolenia dla pracowników objętych programem opcyjnym tak, aby jak najlepiej rozumieli istotę jego założeń.

1. Opracowywanie projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i jego organów.
2. Obsługa organów spółek (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy).
3. Reprezentacja w ramach postępowań przed Krajowym Rejestrem Sądowym.
4. Bieżące doradztwo prawne w zakresie prawa spółek handlowych.

1. Doradztwo w zakresie czynności wymagających kontaktu z sądem rejestrowym (przygotowywanie i składanie w imieniu Klienta wniosków o wpis, dokumentów likwidacyjnych, itp.);
2. Doradztwo w czynnościach likwidacyjnych (przygotowywanie projektów umów, itp.);
3. Reprezentowanie w toku postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Porozmawiajmy.