Naszym klientom zapewniamy kompleksową obsługę korporacyjną. Doradzamy przy procesach zakładania spółek handlowych, ich przekształcaniu i likwidacji. Nasi prawnicy obsługują organy spółek, przygotowują projekty stosownych dokumentów, w tym uchwał, porozumień wspólników oraz umów o współpracy. Pomagamy przy wyborze optymalnych struktur prawnych przedsiębiorstw, spółek oraz grup kapitałowych, uwzględniając aspekty podatkowe każdej ze struktur. Zapewniamy kompleksowe doradztwo w zakresie prawa pracy.

W ramach kompleksowego wsparcia w realizacji procesu tworzenia oddziału lub przedstawicielstwa doradzamy w zakresie wyboru optymalnej formy prawnej prowadzonego biznesu, opracowujemy wymaganą dokumentację korporacyjną oraz reprezentujemy przedsiębiorcę przed odpowiednimi urzędami i rejestrami.

Opracowujemy i wdrażamy optymalne dla przedsiębiorcy rozwiązania w zakresie przekształceń kapitałowych, tworzenia holdingów, konsorcjów i grup kapitałowych. Przygotowujemy dokumenty związane z wdrożeniem wybranego scenariusza działań oraz reprezentujemy przedsiębiorcę przed odpowiednimi urzędami, sądami i rejestrami.

1. Tworzymy dokumentację do emisji obligacji (dokumenty obligacji, oferty nabycia, warunki emisji obligacji).
2. Przygotowujemy uchwały korporacyjne niezbędne do emisji,
3. Zarządzamy dokumentami obligacyjnymi.

Przygotowujemy programy opcyjne dla pracowników spółki (ESOP). W zależności od potrzeb spółki jesteśmy w stanie zaproponować najbardziej korzystną formę adekwatną do indywidualnej sytuacji. Prowadzimy również szkolenia dla pracowników objętych programem opcyjnym tak, aby jak najlepiej rozumieli istotę jego założeń.

1. Opracowujemy projekty umów, statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i jego organów.
2. Obsługujemy organy spółek (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy).
3. Reprezentujemy w ramach postępowań przed Krajowym Rejestrem Sądowym.
4. Zapewniamy bieżące doradztwo prawne w zakresie prawa spółek handlowych.

1. Zapewniamy doradztwo w zakresie czynności wymagających kontaktu z sądem rejestrowym (przygotowywanie i składanie w imieniu Klienta wniosków o wpis, dokumentów likwidacyjnych, itp.);
2. Zapewniamy doradztwo w czynnościach likwidacyjnych (przygotowywanie projektów umów, itp.);
3. Reprezentujemy w toku postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Poznaj sprawy, jakie prowadziliśmy

Sprawozdania finansowe za 2018 rok – trudna droga do informatyzacji

Sprawozdania finansowe za 2018 rok – trudna droga do informatyzacji

Czytaj dalej
Uwaga pracodawco – nowy rok, nowe prawo pracy

Uwaga pracodawco – nowy rok, nowe prawo pracy

Czytaj dalej
Emisje niepubliczne obligacji na nowych zasadach. Dwie ważne daty, nie tylko dla nowych emitentów.

Emisje niepubliczne obligacji na nowych zasadach. Dwie ważne daty, nie tylko dla nowych emitentów.

Czytaj dalej
Jak nie pisać kar umownych

Jak nie pisać kar umownych

Czytaj dalej