Prowadzisz własny software house? Tworzysz innowacyjne rozwiązania? Piszesz skomplikowane algorytmy do wearables, ale czujesz, że formalności związane z prowadzeniem biznesu Cię ograniczają? Nasze doświadczenie w branży IT oraz związanych, pozwolą Ci poświęcić się tworzeniu jeszcze bardziej innowacyjnych rozwiązań.

 Zapewniamy bezpieczeństwo prawne firmy, w tym transferu technologii w ramach Zatrudniania nowych pracowników lub podwykonawców. Bierzemy udział w negocjacjach kontraktów. Windykujemy. Pomagamy w przypadku roszczenia z tytułu nienależytego wykonania umowy.

Tworzymy regulaminy marketplace’ów, PaaS, SaaS, IaaS, aplikacji mobilnych etc., włącznie z uwzględnieniem szczególnych praw konsumenckich i rejestru klauzul niedozwolonych. Strukturyzujemy procesy sprzedażowe w kontekście dokumentacji serwisu, czy też aplikacji oraz warunków użytkowania.

 Projektujemy i analizujemy umowy o wykonanie i wdrożenie systemów IT, umowy outsourcingowe czy o zapewnienie ustalonego poziomu świadczenia usług (Service Level Agreement – SLA). Tworzymy licencje na oprogramowanie i opracowujemy systemy zarządzania oprogramowaniem wraz z umowami dodatkowymi np. o support. Opracowujemy systemy resellerskie i VARowskie, wraz z odpowiednimi umowami.

Przeprowadzamy audyty prawne usług cloud computingowych i aplikacji mobilnych, w szczególności pod kątem wymaganych zgód i obowiązków informacyjnych administratorów i usługodawców. Badamy legalność rozwiązań z zakresu nowych technologii, a w razie znacznego ryzyka prawnego, wskazujemy możliwości zabezpieczające.

Porozmawiajmy.

Przeanalizowaliśmy już wiele różnych modeli działania serwisów i aplikacji mobilnych, być może będziemy mogli Ci coś doradzić. Umówmy się na telefon, Skype, lub po prostu przyjdź do nas na kawę.