Zapewniamy kompleksową obsługę prawną w procesach nabywania i zbywania aktywów, wyjść z inwestycji, restrukturyzacji i przekształceń dotyczących grup kapitałowych. Przygotowujemy pełną dokumentację transakcji, pomagamy w negocjacji warunków transakcji i rozliczenia stron oraz prowadzimy postępowania związane z fuzjami i przejęciami. Doradzamy akcjonariuszom, udziałowcom, inwestorom, w tym funduszom Private Equity/ Venture Capital oraz doradcom inwestycyjnym uczestniczącym w transakcjach fuzji i przejęć.

 

Opracowujemy optymalny model prawno-podatkowy dla transakcji. Proponujemy działania, które pozwolają na osiągnięcie celów biznesowych przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka wystąpienia ewentualnych sporów.

Prowadzimy kompleksowe Legal Due Diligence. Sporządzane przez nas analizy mają na celu identyfikację potencjalnych ryzyk prawnych. Zakres analiz i stopień ich szczegółowości każdorazowo uzgadniany jest z klientem oraz dostosowywany do specyfiki transakcji.

Negocjujemy wszelkie umowy związane z transakcją, w tym umowy inwestycyjne i zabezpieczające, porozumienia wspólników, a także umowy związane z zewnętrznym finansowaniem transakcji.

Zapewniamy pełną obsługę prawną transakcji wszystkich typów tj., w obrocie udziałami i akcjami w spółkach kapitałowych (share deal) oraz aktywami (asset deal). W ramach pomocy prawnej przygotowujemy projekty odpowiednich umów oraz gromadzimy wymaganą dokumentację.

 Udzielamy kompleksowego wsparcia prawnego przy wszelkich kwestiach powstałych w wyniku przejmowania lub łączenia przedsiębiorstw, w tym w zakresie zagadnień pracowniczych, kontraktowych, jak i w szeroko rozumianej sferze korporacyjnej.

Poznaj sprawy, jakie prowadziliśmy

LAWMORE doradcą Daily w transakcji przejęcia przez fińską spółkę Wolt

LAWMORE doradcą Daily w transakcji przejęcia przez fińską spółkę Wolt

Czytaj dalej
LAWMORE reprezentuje WhitePress w transakcji sprzedaży 70% udziałów do Netsprint.

LAWMORE reprezentuje WhitePress w transakcji sprzedaży 70% udziałów do Netsprint.

Czytaj dalej
LAWMORE doradcą serwisu Parklot w transakcji przejęcia spółki przez wakacje.pl

LAWMORE doradcą serwisu Parklot w transakcji przejęcia spółki przez wakacje.pl

Czytaj dalej
LAWMORE reprezentuje TalentMedia w transakcji z Mediacap.

LAWMORE reprezentuje TalentMedia w transakcji z Mediacap.

Czytaj dalej
Międzynarodowa grupa Altavia przejmuje udziały w polskiej agencji interaktywnej Kamikaze

Międzynarodowa grupa Altavia przejmuje udziały w polskiej agencji interaktywnej Kamikaze

Czytaj dalej