Ochrona danych osobowych to bardzo ważne zagadnienie w elektronicznej gospodarce

Globalizacja biznesu, zwiększona uwaga legislatorów, zarówno krajowych, jak i miedzynarodowych, a jednocześnie szybko rosnące znaczenie przetwarzania danych na niespotykaną dotąd skalę generuje wiele ryzyk i wyzwań przez przedsiębiorcami, od małych e-commerce po korporacje. Dane osobowe wymagają ciągłej uwagi, zarówno ze względu na zmieniające się wciąż realia prawne ich przetwarzania, jak i coraz większą świadomość praw podmiotów tych danych – coraz częściej mamy do czynienia z wysuwanymi przez nich żądaniami i skargami do organu nadzoru.

Przeprowadzamy audyty ochrony danych osobowych, przygotowujemy wzory zgód i umów dotyczących danych osobowych. Weryfikujemy istniejące procedury i dokumenty. Doradzamy jak dbać o dane osobowe pracowników, klientów i kontrahentów. Wyjaśniamy na czym polega rola administratora danych osobowych i jakie wiążą się z nią obowiązki.

Weryfikujemy przetwarzanie danych osobowych pod kątem zgodności z RODO i analizujemy adekwatność stosowanych zabezpieczeń do istniejących zagrożeń, zakresu przetwarzania danych oraz kategorii danych. Zapewniamy wsparcie wdrożeniowe – opracowujemy odpowiednie procedury wewnętrzne oraz wymaganą dokumentację, jak np. rejestr czynności przetwarzania czy DPIA. Przygotowujemy dokumenty pod powołanie Inspektora Ochrony Danych.

Wspieramy klientów, na których działalność wpłynęła skarga do UODO, ale też składamy w ich imieniu takie skargi. Pomagamy również klientom, którzy zobowiązani są powiadomić UODO o naruszeniu ochrony danych osobowych.

Rozwiązujemy z naszymi klientami problemy wynikające z nowych modeli biznesowych, szczególnie przy działaniach miedzynarodowych. Dbamy o spójność dokumentacji, istotną szczególnie w relacjach z konsumentami – od typowych sytuacji dla e-commerce, przez platformy i marketplace, po SaaS i PaaS. Prowadzimy szkolenia.

 

Inne wpisy: Dane Osobowe

RODO w e-commerce – uwaga na profilowanie!

Jak zapewne część z Was wie, Rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych (RODO) wprowadziło regulacje dotyczące profilowania. Mimo, że od 25 maja 2018 r. minęło już trochę czasu, wiele osób wciąż nie ...

Czym są dane wrażliwe?

Odpowiedzialne, rzetelne oraz zgodne z przepisami prawa prowadzenie firmy powinno być regułą. Wpływa to przede wszystkim na nasz wizerunek i świadczy o naszym podejściu do biznesu, a co więcej może mieć ...

Sprawdź, czy zbierane przez Ciebie informacje są danymi osobowymi!

Pomimo wielu publikacji związanych z ochroną danych osobowych, wciąż spotykamy wiele startupów, których właściciele nie zdają sobie sprawy z istnienia obowiązków w tym zakresie, bądź bagatelizują ...

Korzystasz z MailChimpa? Zadbaj o legalność przekazywania danych osobowych!

Przekazywanie danych osobowych do państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego podlega restrykcyjnym regulacjom prawnym, które powinny być uwzględniane przez każdego przedsiębiorcę ...

Wyświetl więcej