Ochrona danych osobowych to bardzo ważne zagadnienie w elektronicznej gospodarce

Globalizacja biznesu, zwiększona uwaga legislatorów, zarówno krajowych, jak i miedzynarodowych, a jednocześnie szybko rosnące znaczenie przetwarzania danych na niespotykaną dotąd skalę generuje wiele ryzyk i wyzwań przez przedsiębiorcami, od małych e-commerce po korporacje. Dane osobowe wymagają ciągłej uwagi, zarówno ze względu na zmieniające się wciąż realia prawne ich przetwarzania, jak i coraz większą świadomość praw podmiotów tych danych – coraz częściej mamy do czynienia z wysuwanymi przez nich żądaniami i skargami do organu nadzoru.

Przeprowadzamy audyty ochrony danych osobowych, przygotowujemy wzory zgód i umów dotyczących danych osobowych. Weryfikujemy istniejące procedury i dokumenty. Doradzamy jak dbać o dane osobowe pracowników, klientów i kontrahentów. Wyjaśniamy na czym polega rola administratora danych osobowych i jakie wiążą się z nią obowiązki.

Weryfikujemy przetwarzanie danych osobowych pod kątem zgodności z RODO i analizujemy adekwatność stosowanych zabezpieczeń do istniejących zagrożeń, zakresu przetwarzania danych oraz kategorii danych. Zapewniamy wsparcie wdrożeniowe – opracowujemy odpowiednie procedury wewnętrzne oraz wymaganą dokumentację, jak np. rejestr czynności przetwarzania czy DPIA. Przygotowujemy dokumenty pod powołanie Inspektora Ochrony Danych.

Wspieramy klientów, na których działalność wpłynęła skarga do UODO, ale też składamy w ich imieniu takie skargi. Pomagamy również klientom, którzy zobowiązani są powiadomić UODO o naruszeniu ochrony danych osobowych.

Rozwiązujemy z naszymi klientami problemy wynikające z nowych modeli biznesowych, szczególnie przy działaniach miedzynarodowych. Dbamy o spójność dokumentacji, istotną szczególnie w relacjach z konsumentami – od typowych sytuacji dla e-commerce, przez platformy i marketplace, po SaaS i PaaS. Prowadzimy szkolenia.

 

Wpisy z Kategorii: Dane Osobowe

Aleksandra Maciejewicz prelegentem Akademii EVENEA

Aleksandra Maciejewicz prelegentem Akademii EVENEA

Czytaj dalej
Czym są dane wrażliwe?

Czym są dane wrażliwe?

Czytaj dalej
Czy muszę rejestrować zbiór danych osobowych w GIODO?

Czy muszę rejestrować zbiór danych osobowych w GIODO?

Czytaj dalej
Czy nadal muszę rejestrować zbiory danych osobowych?

Czy nadal muszę rejestrować zbiory danych osobowych?

Czytaj dalej
Korzystasz z MailChimpa? Zadbaj o legalność przekazywania danych osobowych!

Korzystasz z MailChimpa? Zadbaj o legalność przekazywania danych osobowych!

Czytaj dalej
RODO w e-commerce – uwaga na profilowanie!

RODO w e-commerce – uwaga na profilowanie!

Czytaj dalej