Nina Krajewska

Aplikant Radcowski

BIO

Aplikantka radcowska i członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W kręgu jej zainteresowań znajduje się przede wszystkim szeroko rozumiane prawo własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, a także prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji. Posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów z branży kreatywnej, z branży FMCG oraz instytucji finansowych.

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej. W obszarze jej specjalizacji znajduje się również prawo ochrony danych osobowych.

Artykuły