Nina Krajewska

Aplikant Radcowski

BIO

Aplikantka radcowska i członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W kręgu jej zainteresowań znajduje się przede wszystkim szeroko rozumiane prawo własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, a także prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji. Posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów z branży kreatywnej, z branży FMCG oraz instytucji finansowych. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej. W obszarze jej specjalizacji znajduje się również prawo ochrony danych osobowych.

Artykuły

Uwaga pracodawco – nowy rok, nowe prawo pracy

Z dniem 1 stycznia 2019 roku weszły w życie zmiany w prawie pracy i wprowadzające szereg ważnych zmian zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze ...