Justyna Kyć
Zadaj pytanieJustyna Kyć

Radca Prawny

BIO

Radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym i prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki procesowej i prawa kontraktów.

Na co dzień zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, a także reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych. Ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada również belgijski tytuł magistra Europejskich Międzywydziałowych Studiów ze specjalizacją w zakresie Wspólnego Rynku, zdobyty na prestiżowej uczelni jaką jest College of Europe. Następnie odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, a od 2016 r. jest słuchaczką Podyplomowych Studiów Zamówień Publicznych przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Choć specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa cywilnego i prawa gospodarczego, w kręgu jej zainteresowań niezmiennie pozostaje prawo Unii Europejskiej i prawo międzynarodowe publiczne. Posiada też doświadczenie zawodowe w zakresie zamówień publicznych i funduszy europejskich.