Bartłomiej Serafinowicz

Aplikant Adwokacki

BIO

Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie konkurencji oraz własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony danych osobowych oraz prawa autorskiego. Realizował szereg audytów ochrony danych osobowych w branży nowych technologii, jak również w największych podmiotach z branży HR. Nadzorował pod kątem prawnym wdrożenia systemów informatycznych typu SaaS oraz CRM. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe związane zarówno z bieżącą obsługą klientów korporacyjnych, jak i prowadzeniem sporów sądowych, których przedmiotem są prawo prasowe, prawa własności intelektualnej oraz ochrona dóbr osobistych.

Artykuły

Innovation Box – nowa korzystna stawka podatkowa

Od początku tego roku obowiązuje nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Poza tradycyjnymi już nowelizacjami prawa podatkowego uchwalono ...