Aleksandra Maciejewicz

Partner

BIO

Specjalistka z zakresu zarządzania własnością intelektualną, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego. Doradza naukowcom, startupom i przedstawicielom przemysłów kreatywnych.

Aplikantka rzecznikowska i członek Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Absolwentka PS Prawa Własności Intelektualnej (UW). Wykłada prawo własności intelektualnej na uczelniach w Warszawie i Gdańsku. Mentorka w programach akceleracyjnych i inkubatorach przedsiębiorczości. Prowadząca panele, szkolenia i wielokrotna prelegentka m.in. podczas międzynarodowych konferencjach. Specjalizuje się w doradztwie dla klientów z sektorów IT, B+R i kultury. Doradza w sprawach związanych z transferem oraz ochroną wszelkich praw własności intelektualnej. Pomaga dostosowywać modele biznesowe do wymogów prawnych w celu optymalizacji ryzyka i odpowiedzialności.

Artykuły

MOST COMMON MISTAKES IN AGREEMENTS CONNECTED WITH COPYRIGHT

Everyone wants to be the stronger party in an agreement and reserve to himself/herself more at the expense of the other party. One would say that it is a mark of our times of capitalism striving to exploit an ...

The right to idea

Recently, I have read an article on AntyWeb.pl about a game in which you are a kind of Robinson Crusoe in a world occupied by zombies, or rather about the theft of its idea (link: INDEPENDENT DEVELOPER REFUSED TO ...